Graviditet

Svangreomsorg i Næstved Lægehus

Er du gravid? Så anbefaler vi, at du hurtigst muligt ringer til vores sekretær, så vi kan planlægge dine graviditetsundersøgelser. Det er vigtigt, at du i denne forbindelse kan oplyse, hvornår du sidst har haft menstruation.

I henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg anbefaler vi 3 graviditetsundersøgelser, som er beskrevet nærmere nedenfor.

OBS: Ved alle graviditetsundersøgelser skal der afleveres en urinprøve i skranken inden konsultationen. Vi anbefaler, at du møder ind før tid og henvender dig i skranken, så personalet kan analysere urinen inden konsultationens start.

1. graviditetsundersøgelse, Uge 8-10

Denne undersøgelse består af 2 konsultationer:

Første konsultation foregår ved klinikkens personale. Her måles blodtryk, tages blodprøver og der afleveres en urinprøve.

Anden konsultation foregår ugen efter hos vores assistent Charlotte Linnet i samarbejde men en af lægerne. Her gives der svar på blodprøver og der laves en vandrejournal og en svangerskabsjournal.
Resten af graviditetsforløbet planlægges.

Svangerskabsjournalen og vandrejournalen sendes til det ønskede fødested. Herefter indkalder fødestedet til scanning og til jordemor.

2. og 3. graviditetsundersøgelse, Uge 25 og uge 32

Foregår ved personalet i samarbejde med en af klinikkens læger, som laver en helbredsundersøgelse med blandt andet blodtryksmåling, urinundersøgelse og vurdering af fosterets hjertelyd.

Nyttige links:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sunde vaner sst.dk

Du kan finde nyttig viden og gode råd vedrørende graviditet samt anbefalede kosttilskud på sundhed.dk